Tích hợp CK-Editor vào trang Web

CKEditor là một trình soạn thảo văn bản HTML hỗ trợ người dùng trong việc soạn thảo văn bản HTML trong việc thiết kế website

Điểm nổi bật của CKEditor là đơn gian, nhẹ gọn mà đầy đủ chức năng, cài đặt dễ dàng, miễn phí.

Phiên bản hiện tại là 5.x các bạn có thể tải về từ website của nhà phát triển tại địa chỉ: ckeditor.com/download . CKEditor có 3 gói cài đặt do nhà phát tiển đưa ra là Basic, StandardFull tương ứng với 17 plugins, 48 plugins và 72 plugins. Ngoài ra các bạn cũng có thể tự chọn các plugin theo ý của mình.

Để chèn CKEditorvào website mà cụ thể là mã HTML chúng ta làm như sau:

Bước 1: Tải giói cài đặt CKEditor

Để tải CKEditor chúng ta truy cập địa chỉ http://ckeditor.com/download

Ở đây tôi dùng gói Standard. Nhưng tôi khuyên các bạn nên tự chọn cho mình các plugins bằng cách chọn vào “Or let me custimize CKEditor” để có được các chức năng tốt nhất.

Bước 2: Giải nén file vừa tải về

Sau khi giải nén chúng ta được cấu trúc các thư mục của CKEditor như sau:

Bước 3: Chèn CKEditor vào mã HTML

Trình soạn thảo CKEditor sẽ được chèn vào thẻ <textarea>.

Ví dụ: Các bạn tạo file html với nội dung sau.

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Demo CKEditor</title>
  <script src="ckeditor/ckeditor.js"></script>
</head>
<body>
  <h1>Demo CKEditor</h1>
  <form >
   <textarea name="ten" id="ten"></textarea>
   <script>CKEDITOR.replace('ten');</script>
  </form>
</body>
</html>

Chú ý:

Chèn script Ckeditor: <script src="ckeditor/ckeditor.js"></script> Khai báo CKEditor: <script>CKEDITOR.replace('ten');</script>. Trong dó “ten” là id nằm trong thẻ <textarea>.

Đăng bởi December 7, 2020